socker gör barn överaktiva falsk myt

Socker gör barn överaktiva – En myt?

FALSKT!

Det är en myt att socker får barn att bli överaktiva. Forskning har inte kunnat styrka en sådan koppling, och det är viktigt att inte förenkla komplexa beteendefenomen genom att peka ut en enda orsak. Istället för att skylla på socker bör vi fokusera på att ge barnen en hälsosam och balanserad kost samt att uppmuntra en aktiv livsstil för deras välmående.

realorfake.se

Socker och dess påverkan på barns beteende har varit ett hett ämne i årtionden. Många föräldrar och lärare tror fortfarande att en hög sockerkonsumtion kan leda till överaktivitet och svårigheter med koncentration hos barn. Men trots den vanliga föreställningen är det faktiskt en myt att socker gör barn överaktiva. Här är varför:

 1. Forskningen motsäger det
  Trots att många föräldrar tror att socker får deras barn att bete sig överaktivt, har forskning inte kunnat bekräfta denna koppling. Studier har visat gång på gång att det inte finns något direkt samband mellan sockerintag och hyperaktivitet hos barn. Även om socker kan ge en kortsiktig energikick är det inte kopplat till långvariga eller kroniska överaktivitetsproblem.
 2. Andra faktorer spelar in
  Det är viktigt att erkänna att barns beteende påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive deras miljö, genetik, sömnmönster, och sociala interaktioner. Att peka ut socker som den enda orsaken till överaktivitet förenklar en komplex fråga. Det är mer troligt att beteendeproblem hos barn beror på en kombination av olika faktorer.
 3. Placeboeffekten är kraftfull
  En del av anledningen till att många tror att socker får barn att bli överaktiva kan vara på grund av placeboeffekten. Föräldrar förväntar sig att deras barn ska bli överaktiva efter att ha ätit socker, och när de ser barnen uppleva normala energiutbrott tolkar de det som överaktivitet. Detta förstärker bara den felaktiga övertygelsen att socker är den skyldige.
 4. Balanserad kost är viktigare
  Istället för att oroa sig för socker borde föräldrar och vårdnadshavare fokusera på att ge sina barn en balanserad kost som innehåller en mångfald av näringsämnen. Att lära barnen hälsosamma matvanor och balans i kosten är avgörande för deras övergripande hälsa och välbefinnande.

Källa: https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/myter-om-kolhydrater/

Categories:

Comments are closed