Sant! Det är faktiskt sant att en halvförsäkring täcker bilbränder. En halvförsäkring […]
Sant! Det är faktiskt delvis sant. Det beror helt på vilket scenario. […]
Falskt! Man får dålig syn av att läsa i mörkret! Är du […]